BGL (Beschikking geen loonheffingen)

BGL (Beschikking geen loonheffingen)

Wat staat er in de ‘Beschikking geen loonheffingen’

Als in 2015 de nieuwe wet-en regelgeving is ingegaan, kunt u geen VAR meer aanvragen. U vraagt dan digitaal aan de belastingdienst een ‘Beschikking geen loonheffingen’aan.

In een ‘Beschikking geen loonheffingen’ staat dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over uw inkomsten. U krijgt deze beschikking alleen als de belastingdienst op basis van uw aanvraag vaststelt dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over uw inkomsten. In het andere geval krijgt u een afwijzing van de belastingdienst. Bij de ‘Beschikking geen loonheffingen’ zit een bijlage met omstandigheden en voorwaarden waaronder u het werk uitvoert. Deze omstandigheden en voorwaarden zijn gebaseerd op de antwoorden die u in uw aanvraag hebt gegeven. Uw opdrachtgever moet deze bijlage controleren.

Met de ‘Beschikking geen loonheffingen’ doet de belastingdienst geen uitspraak over hoe die uw inkomsten ziet, bijvoorbeeld als winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking. Dit betekent dat de belastingdienst uw inkomsten en werkzaamheden voor de inkomstenbelasting kan beoordelen, ongeacht of u wel of geen ‘Beschikking geen loonheffingen’ hebt.

Wetsvoorstel Wanneer vraagt u een ‘Beschikking geen loonheffingen’aan

U bent niet verplicht een ‘Beschikking geen loonheffingen’ aan te vragen of te gebruiken. Wel kunnen uw opdrachtgevers u erom vragen. Uw opdrachtgevers zijn

vrij om u zonder een beschikking een opdracht te geven. Uw opdrachtgever moet dan zelf beoordelen of hij loonheffingen moet inhouden en betalen.U vraagt een ‘Beschikking geen loonheffingen’ aan voor de werkzaamheden die u uitvoert. U gebruikt per situatie de beschikking die past bij de werkzaamheden die u uitvoert en de omstandigheden waaronder u die uitvoert. Als u dus voor meerdere opdrachtgevers hetzelfde werk doet onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden, kunt u voor deze opdrachten dezelfde beschikking gebruiken. Veranderen de omstandigheden of voorwaarden waaronder u de werkzaamheden uitvoert? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren? Vraag dan opnieuw een

Wetsvoorstel ‘Beschikking geen loonheffingen’aan

De beschikking is maximaal 1 kalenderjaar geldig. Als u dan nog met uw werkzaamheden bezig bent, vraagt u opnieuw een beschikking aan. Wij verlengen een ‘Beschikking geen loonheffingen’ niet automatisch.

Wat moet uw opdrachtgever doen

Uw opdrachtgever moet toetsen of de omstandigheden en voorwaarden waaronder u de werkzaamheden uitvoert, overeenkomen met de omstandigheden en voorwaarden die in de bijlage van de ‘Beschikking geen loonheffingen’ staan. Alleen als deze overeenkomen met de praktijk, geldt de vrijwarende werking van de beschikking en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Als de omstandigheden en voorwaarden niet (meer) overeenkomen met de praktijk, geldt de beschikking niet en moet uw opdrachtgever zelf beoordelen of hij loonheffingen moet inhouden en betalen. Een opdrachtgever kan u ook vragen een nieuwe beschikking aan te vragen met daarin de omstandigheden en voorwaarden die bij deze opdrachtgever gelden.Ook moet uw opdrachtgever aan een aantal administratieve eisen voldoen, zoals het bewaren van een kopie van de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in zijn administratie en het vaststellen van uw identiteit. Deze eisen staan straks in de beschikking.

BGL (Beschikking geen loonheffingen)

Werknemersverzekeringen

Gebruikt u bij een opdracht de ‘Beschikking geen loonheffingen’ en is aan de eisen voldaan, dan bent u in principe voor deze opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid kunt u geen beroep doen op uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.

VAR voor 2014 langer geldig

Vanwege de komende nieuwe wet- en regelgeving geldt in 2015 het volgende: Blijft u hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden als in 2014? Dan mag u uw VAR voor 2014 ook in 2015 blijven gebruiken totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. U hoeft in dat geval dus geen nieuwe VAR voor 2015 aan te vragen. Deze regeling geldt voor alle geldige VAR’s die u voor 2014 hebt.

Wanneer wel een nieuwe VAR aanvragen

Gaat u in 2015 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren dan uw huidige werkzaamheden? Of hebt u nog geen VAR, maar hebt u er wel een nodig? Dan vraagt u hiervoor een nieuwe VAR voor 2015 aan. De VAR blijft geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat.

Overgangsregeling

In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarom is er een overgangsregeling in 2014 en 2015.

HEEFT U EEN VRAAG VOOR ONS?

Aarzel niet en stel ons uw vraag
Neem contact met ons op