Verandering flexibele arbeidsrelaties

Hieronder treft u in vogelvlucht een samenvatting van de belangrijkste veranderingen ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties. Gedurende 2015 is er het een en ander veranderd en gaat er nog meer veranderen in de wet- en regelgeving voor werkgevers. Met name gaat het om wijzigingen in uitzendcao’s mede als gevolg van de invoering en implementatie van de (nieuwe) Wet Werk en Zekerheid. Deze wijzigingen gaan u als werkgever aan als he gaat om het inlenen van uitzendkrachten. Dit bericht stelt u in het kort op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen. In 2015 dient u een 3-tal data te houden. Op 1 januari 2015 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wet Werk en Zekerheid met betrekking tot:

Beperking Uitzendbeding
– In de regel wordt bij de inlening van uitzendkrachten het uitzendbeding ingekort;
– Dit impliceert dat de meeste uitzendbureaus in sommige gevallen eerder met contracten voor onbepaalde tijd zullen weken;
– Ten aanzien van dit uitzendbeding kan tot 1 juli 2016 een beroep worden gedaan op het overgangsrecht.

Proeftijd
Het is niet langer toegestaan om bij contracten tot een half jaar een proeftijd af te spreken.

Aanzegtermijn
Indien u besluit een overeenkomst (m.n. tijdelijke arbeidscontracten vanaf zes maanden) niet te verlengen, bent u gehouden om dit minimaal 1 maand vooraf op te zeggen. Indien u dit verzuimt te doen, dan bent u verplicht tot betaling van 1 maandsalaris.

Concurrentiebeding
Het opnemen van een zgn. concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is niet langer toegestaan.

Uitsluiten loondoorbetaling
Uitsluitend binnen de eerste 26 weken kunt u zgn. 0-urencontracten gebruiken, daarna niet meer. Met ingang van 30 maart 2015 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de Wijziging Wet Werk & Zekerheid, en wel ten aanzien van:

Inlenersbeloning
Uitzendkrachten (die vallen onder de Uitzend-CAO) moeten vanaf nu beloond worden volgens de arbeidsvoorwaarden die ook gelden voor uw eigen medewerkers. Dit kan dus voor een kostenstijging zorgen.

Met ingang van 1 juli 2015 zijn in het kader van de Wet Werk & Zekerheid de volgende veranderingen van belang:

Nieuwe ketenbepaling
Tot 1 juli 2015 is het nog toegestaan in een periode van maximaal 36 maanden 3 contracten aan te bieden. Te rekenen van 1 juli 2015 mag u die 3 contracten in maximaal 24 maanden aanbieden. Vóór 1 juli 2015 ontstond na 13 weken onderbreking een nieuwe keten, maar vanaf dezelfde datum ontstaat die nieuwe keten pas na 26 weken.

Transitievergoeding
De zgn. kantonrechtersformule wordt vervangen door de transitievergoeding. Deze vergoeding bij ontslag is in algemene zin lager, maar werknemers hebben er wel eerder recht op.

HEEFT U EEN VRAAG VOOR ONS?

Aarzel niet en stel ons uw vraag
Neem contact met ons op