Uitzendkracht inhuren

Een flexibele schil die om uw bedrijf heen zit teneinde het hoofd te bieden aan een personeelsvraagstuk, vindt u als ondernemer (en werkaanbieder) niet onbelangrijk. Zo’n schil creëert u door middel van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, het zgn. 0-urencontact of door gebruik te maken van de diensten van uitzendkrachten. Hoe is Inclusivity in staat u als ondernemer hiermee van dienst te zijn?

Hoe werkt Inclusivity

Uit ons eigen bestand van werkzoekenden (uitzendkracht) proberen wij een match te maken met u als ondernemer (werkaanbieder), ook wel de potentiële inlener. Heeft u behoefte aan een uitzendkracht, dan zorgen wij daarvoor; hiertegenover staat een vergoeding die u betaalt aan ons. Mocht u besluiten tot inhuur van een uitzendkracht, dan gaan wij een itzendovereenkomst aan met de uitzendkracht. Wettelijk gezien treden wij dus op als werkgever van de uitzendkracht. Als tegenprestatie betaalt u ons voor het detacheren van die uitzendkracht. Deze financiële tegenprestatie is in de regel samengesteld uit de loonkosten van de uitzendkracht vermeerderd met een opslag voor onze diensten, te denken valt aan de kosten wegens werving en selectie, bemiddeling, de gebruikelijke bedrijfsrisico’s en – dat zult u als ondernemer wel aanspreken – een evenredige en redelijke winstmarge.

Wat zijn de voordelen voor de ondernemer/werkaanbieder

Om daarmee een onvoorziene personeelsvraagstuk binnen uw onderneming op te vangen, kan de inhuur van een uitzendkracht relatief duurder zijn dan het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met of het aanbieden van een 0-urencontract aan een potentiële werknemer, die echter wel wordt geacht bij u op de loonlijst te staan, met allerhande rechtspositionele en financiële consequenties van dien die op uw ondernemingsbudget drukken. Het inhuren van een uitzendkracht is voor uw personeelsvraagstuk echter wel de meest flexibele oplossing.

In de overeenkomst die u met ons afsluit, zal worden opgenomen dat:

– u de overeenkomst op uw verzoek onmiddellijk kunt opzeggen;

– u bij ziekte of niet aan u verwijtbare arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht geen financieel risico loopt;

– u de overeenkomst kunt beëindigen;

– u ons verzoekt een andere uitzendkracht te sturen.

Uitzendovereenkomst tussen uitzendbureau en uitzendkracht

Hierboven heeft u kunnen lezen dat de risico’s verbonden aan ziekte en arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht niet voor uw rekening komen, maar door ons worden gedragen. Ook als u om een andere reden de overeenkomst opzegt, zullen de daaraan verbonden risico’s voor onze rekening komen. Hoewel het voor u niet van belang is te weten hoe wij daarmee omgaan, volgt hierna een een korte beschouwing daaromtrent. Inclusivity biedt aan de uitzendkracht een zgn. uitzendovereenkomst aan, wat onder meer inhoudt dat indien u de overeenkomst met Inclusivity opzegt, de overeenkomst tussen ons en de uitzendkracht automatisch eindigt.

Resumé inhuren uitzendkracht

Het inhuren van een uitzendkracht kan bijdragen tot de oplossing van uw personeelsvraagstuk, zeker als u inzet op flexibiliteit. Voor deze flexibiliteit betaalt u een opslag, waarmee u tegelijkertijd uw rechtspositionele en financiële bedrijfsrisico’s tot een minimum beperkt houdt.

(bron: www.rechtvoorbedrijven.nl)

HEEFT U EEN VRAAG VOOR ONS?

Aarzel niet en stel ons uw vraag
Neem contact met ons op