VAR (Verklaring arbeidsrelatie)

Wetsvoorstel

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt ‘Beschikking geen loonheffingen’ (BGL).  In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarvoor ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de nieuwe wet ingaat. Enkele belangrijke punten over de huidige VAR. Werkt u voor een opdrachtgever of meerdere opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel? Dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden en betalen over uw inkomsten. De VAR geeft u en uw opdrachtgevers hierover duidelijkheid.

U bent niet verplicht een VAR (bij de belastingdienst) aan te vragen. Wel kunnen uw opdrachtgevers erom vragen. Als u een VAR hebt gekregen, bent u niet verplicht om deze altijd te gebruiken. Bent u het niet eens met de afgegeven VAR, dan kunt u daartegen in bezwaar gaan.

Er zijn 4 soorten VAR

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt ‘Beschikking geen loonheffingen’ (BGL).  In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarvoor ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de nieuwe wet ingaat. Enkele belangrijke punten over de huidige VAR. Werkt u voor een opdrachtgever of meerdere opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel? Dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden en betalen over uw inkomsten. De VAR geeft u en uw opdrachtgevers hierover duidelijkheid.

U bent niet verplicht een VAR (bij de belastingdienst) aan te vragen. Wel kunnen uw opdrachtgevers erom vragen. Als u een VAR hebt gekregen, bent u niet verplicht om deze altijd te gebruiken. Bent u het niet eens met de afgegeven VAR, dan kunt u daartegen in bezwaar gaan.

Wanneer krijgt u een VAR-loon

U krijgt een VAR-loon als de belastingdienst op basis van uw aanvraagformulier en eventuele aanvullende informatie vindt dat uw inkomsten (grotendeels) loon uit dienstbetrekking zijn. Hierbij wordt gekeken naar aspecten als:

– U bent verplicht de instructies van uw opdrachtgever op te volgen (gezagsverhouding);
– U bent verplicht het werk persoonlijk uit te voeren;
– De opdrachtgever is verplicht u tijdens vakantie en ziekte door te betalen.

Wanneer krijgt u een VAR-row

U krijgt een VAR-row als de belastingdienst uw inkomsten niet aanmerkt als winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap. De VAR-row biedt u en uw opdrachtgever geen zekerheid over de vraag of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Uw opdrachtgever moet zelf toetsen of er sprake is van een dienstbetrekking. U bent niet verplicht de VAR-wuo te gebruiken. Gebruikt u deze wel bij een opdracht, dan bent u voor deze opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kunt u geen beroep doen op de bijbehorende uitkeringen.

Wanneer krijgt u een VAR-wuo

U krijgt een VAR-wuo als wij uw inkomsten beschouwen als winst uit onderneming. Niet iedereen die zichzelf als ondernemer ziet, wordt door de belastingdienst beschouwd als ondernemer. Om te bepalen of u een ondernemer bent, wordt vooral op de volgende punten gelet:

– Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
– Hoe zelfstandig is uw onderneming?
– Beschikt u over kapitaal in de vorm van geld?
– Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
– Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
– Hoeveel opdrachtgevers hebt u?
– Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
– Loopt u ondernemersrisico?
– Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

Wanneer is sprake van een VAR-dga (VAR-inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga)?

Als u een VAR-dga hebt, hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen onder de volgende voorwaarden:

– De omschrijving van het werk in de VAR komt overeen met het werk dat u voor uw         opdrachtgever uitvoert;
– U voert het werk uit binnen de geldigheidsduur van de VAR;
– Uw opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld;
– Uw opdrachtgever bewaren een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij hun administratie.

U kunt de VAR-dga niet gebruiken als u werk uitvoert voor vennootschappen waarin u een aanmerkelijk belang hebt. U hebt een aanmerkelijk belang als u 5% of meer van de aandelen van een vennootschap bezit. U mag de VAR-dga wel gebruiken als u werk uitvoert voor vennootschappen waarin u geen aanmerkelijk belang hebt. U bent niet verplicht de VAR-dga te gebruiken. Gebruikt u deze wel bij een opdracht, dan bent u voor deze opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kunt u geen beroep doen op de bijbehorende uitkeringen.

Wanneer krijgt u een VAR-wuo

U krijgt een VAR-wuo als wij uw inkomsten beschouwen als winst uit onderneming. Niet iedereen die zichzelf als ondernemer ziet, wordt door de belastingdienst beschouwd als ondernemer. Om te bepalen of u een ondernemer bent, wordt vooral op de volgende punten gelet:

– Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
– Hoe zelfstandig is uw onderneming?
– Beschikt u over kapitaal in de vorm van geld?
– Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
– Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
– Hoeveel opdrachtgevers hebt u?
– Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
– Loopt u ondernemersrisico?
– Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

Wanneer is sprake van een VAR-dga (VAR-inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga)?

Als u een VAR-dga hebt, hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen onder de volgende voorwaarden:

– De omschrijving van het werk in de VAR komt overeen met het werk dat u voor uw         opdrachtgever uitvoert;
– U voert het werk uit binnen de geldigheidsduur van de VAR;
– Uw opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld;
– Uw opdrachtgever bewaren een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij hun administratie.

U kunt de VAR-dga niet gebruiken als u werk uitvoert voor vennootschappen waarin u een aanmerkelijk belang hebt. U hebt een aanmerkelijk belang als u 5% of meer van de aandelen van een vennootschap bezit. U mag de VAR-dga wel gebruiken als u werk uitvoert voor vennootschappen waarin u geen aanmerkelijk belang hebt. U bent niet verplicht de VAR-dga te gebruiken. Gebruikt u deze wel bij een opdracht, dan bent u voor deze opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kunt u geen beroep doen op de bijbehorende uitkeringen.

Wanneer Krijgt u een VAR-dga

U krijgt een VAR-dga als u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent en de inkomsten uit uw VAR-werkzaamheden voor rekening en risico komen van uw vennootschap.
U bent dga als u minimaal 5% van de aandelen van uw vennootschap hebt. De belasting dienst bekijkt bij uw aanvraag of uw bv als onderneming kan worden aangemerkt.
Daarbij wordt vooral naar de volgende punten gekeken:

– Maakt uw onderneming winst en zo ja, hoeveel?
– Hoe zelfstandig is uw onderneming?
– Beschikt uw onderneming over kapitaal in de vorm van geld?
– Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?
– Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
– Hoeveel opdrachtgevers hebt u?
– Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
– Loopt u ondernemersrisico?
– Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

Overgangsregeling

In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarom is er een overgangsregeling in 2014 en 2015.

VAR voor 2014 langer geldig

Vanwege de komende nieuwe wet- en regelgeving geldt in 2015 het volgende: Blijft u hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden als in 2014? Dan mag u uw VAR voor 2014 ook in 2015 blijven gebruiken totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. U hoeft in dat geval dus geen nieuwe VAR voor 2015 aan te vragen. Deze regeling geldt voor alle geldige VAR’s die u voor 2014 hebt.

Wanneer wel een nieuwe VAR aanvragen

Gaat u in 2015 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren dan uw huidige werkzaamheden? Of hebt u nog geen VAR, maar hebt u er wel een nodig? Dan vraagt u hiervoor een nieuwe VAR voor 2015 aan. De VAR blijft geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat.

HEEFT U EEN VRAAG VOOR ONS?

Aarzel niet en stel ons uw vraag
Neem contact met ons op